Kampanie:
“Konto Hybrydowe”
“Czarny kot”
“Przepis na zysk”
“Origami”
“Lekarz”

Dla Toyota Bank agencja Legend Group zrealizowała pięć kampanii. Byliśmy odpowiedzialni za koncepcje kreatywne oraz realizację w takich kanałach komunikacji jak TV, radio, internet czy billboardy. W pierwszej kampanii idea podkreślała dwoistą naturę konta i została oparta na rysunkach, których odbiór zależał od oglądającego. Bohaterem drugiej kampanii był czarny kot, który w tajemniczy sposób opowiadał o nowym produkcie Toyota Bank: kapitalizacji co 13 dni, 13 tys. zł depozytu i 7% odsetek. Kolejna reklamowała zalety gromadzenia oszczędności i zyski w wersji „instant”. Kampania „Origami” promowała lokatę na 1, 2 lub 3 dni. Bohaterem ostatniej kampanii był lekarz przepisujący krótkoterminową lokatę Plan Depozytowy +19 Toyota Bank.