Agros Nova: Garden

Dla marki napojów owocowych Garden agencja reklamowa Legend przygotowała dwie produkcje TV. Pierwszy ze spotów, którego hasłem przewodnim było ”Prosto z sadu”, promował dwulitrowe opakowania napojów. W drugim konsumenci byli informowani o nowej linii herbat owocowych Ice Tea.
Spoty trwały po 30 sekund i oba emitowano w największych stacjach telewizyjnych w Polsce.