KAMPANIA SPOŁECZNA: „WSPIERAMY POLSKĄ GOSPODARKĘ NA ŚWIECIE”

Ogólnopolska kampania, której organizatorem było Ministerstwo Gospodarki. Jej celem było zachęcenie grupy docelowej, jaką byli polscy przedsiębiorcy, do udziału w branżowych programach promocji oraz programach promocji ogólnej realizowanych na rynkach zagranicznych. Działania reklamowe obejmowały najważniejsze media: telewizję, prasę i internet. Na potrzeby kampanii stworzyliśmy spot telewizyjny, powstała też seria reklam prasowych i internetowych.