KAMPANIA SPOŁECZNA: „NIEPEŁNOSPRAWNI – PEŁNOSPRAWNI W PRACY”

Ogólnopolska kampania społeczna o dużym zasięgu oddziaływania. Promowaliśmy zmianę postaw wobec osób niepełnosprawnych wśród pracodawców i pracowników firm (tzw. adresatów pośrednich). Kampania została zorganizowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jako agencja byliśmy odpowiedzialni za kampanię telewizyjną i reklamy prasowe. Zadbaliśmy także o aktywności w internecie i produkcję materiałów OOH.