PR

* organizacja misji gospodarczych i wydarzeń specjalnych (np. obchody „Dzień Europejskiego Jabłka” w Chinach)

* opracowywanie materiałów PR-owych – tekstowych i graficznych

* media relations – kontakty z przedstawicielami prasy branżowej i konsumenckiej

* przygotowywanie materiałów informacyjnych opracowanych wspólnie z ekspertami

* zaangażowanie liderów opinii

* prowadzenie biura prasowego kampanii

Chiny

Jablka-PR-1Jablka-PR-2Jablka-PR-4

ZEA


Jablka-PR-3Jablka-PR-5Jablka-PR-6