LEGEND GROUP - JEDYNA POLSKA AGENCJA W SIECI  WORLDWIDE PARTNERS INC.

W 2003 roku zostaliśmy Partnerem międzynarodowej sieci reklamowej Worldwide Partners. Tworzy ją ponad 70 prywatnych firm zajmujących się komunikacją marketingową, co czyni z Worldwide Partners dziesiątą największą sieć reklamową na świecie.

Worldwide Partners zatrudnia łącznie ponad 3 600 osób w ponad 45 krajach Azji, Afryki, Bliskiego Wschodu, Europy, Ameryki Południowej i Północnej. Celem Worldwide Partners jest wzrost przychodów i zysków agencji i ich klientów oraz spełnienie zawodowe partnerskich agencji i ich klientów.

Dla partnerów i ich klientów sieć działa jako centrum, które korzysta z lokalnych ekspertyz marketingowych i kreatywności agencji, wykorzystuje tę wiedzę w podejmowaniu wyzwań marketingowych: lokalnych, regionalnych i międzynarodowych.

To z kolei pozwala udziałowcom Worldwide Partners na ekspansję ich kontaktów marketingowych wraz z klientami oraz na efektywną konkurencję na regionalnym i międzynarodowym rynku reklamowym.

Po wejściu do sieci uzyskaliśmy jako agencja dostęp do najlepszych doświadczeń marketingowych i kontakty do przedsiębiorczo zarządzanych agencji posiadających wiedzę o rynkach lokalnych, a także o wszystkich rynkach, na których działa Worldwide Partners.

Dzięki współpracy z agencjami z sieci Worldwide Partners uzyskaliśmy możliwość nawiązania kontaktów z całym spektrum agencji B2B i B2C: agencjami full-service, digitalowymi, ad tech, agencjami social media, marketingu bezpośredniego, eventowe i agencjami specjalistycznymi.

W ramach sieci WPI współpracujemy przy licznych projektach badawczych oraz regionalnych i globalnych kampaniach reklamowych. Ważnym elementem współpracy między agencjami w ramach sieci WPI jest wymiana doświadczeń. Dzięki temu ekspertyza jednej agencji pomaga innym poszerzyć swoją wiedzę na temat różnych trendów konsumenckich, kategorii produktowych, specyfiki biznesowych grup docelowych czy nowatorskich form komunikacji.

Pozwala nam to efektywnie przeprowadzić kampanie na rynkach innych niż polski.