Communication & Creative Concepts

KOMUNIKACJA I KONCEPTY KREATYWNE

Przygotowujemy projekty o wymiarze reklamowym oraz informacyjnym. Naszą specjalnością jest strategia komunikacji oparta na wielu kanałach. Tworzymy kampanie filmowe, telewizyjne, multimedialne, radiowe, które emitowane są w popularnych i lokalnych stacjach. Widoczne są też w centrach handlowych i punktach sprzedaży odwiedzanych przez dużą liczbę osób na terenie Warszawy, jak i w innych miejscach na mapie kraju, a także świata. Opracowujemy strategie na podstawie analizy rynku. Wykorzystujemy w kreatywny sposób dostępne narzędzia, zdobytą wiedzę oraz dostępne kanały emisji.

Z powodzeniem tworzymy koncepcje i prowadzimy kampanie wizerunkowe oraz kampanie produktowe. Pracujemy w obrębie wyznaczonych celów oraz określonego budżetu. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celu wytyczonego przez Klienta. Działamy w oparciu o podstawy branżowej wiedzy oraz przyjęte schematy metodologii, ale na własnych zasadach. Opracowane przez nas strategie kreatywne pomogły wielu naszym Klientom zwiększyć rozpoznawalność firmy/marki i podnieść sprzedaż oferowanych przez nich usług lub produktów.