Brand Identity & Packaging Design

IDENTYFIKACJA MARKI I DESIGN OPAKOWAŃ

Budujemy tożsamość marki. Pracujemy nad wyróżnieniem brandu i stworzeniem w świadomości pozytywnego jego wizerunku. Świadomie kreujemy zespół określonych cech o indywidualnym podłożu. Nadajemy im znamiona unikatowości, aby zapaść w pamięć odbiorców. Potrafimy opracować i wdrożyć system identyfikacji wizualnej, oparty na wyrazistych wzorcach oraz jasno określonych regułach. Zaprojektujemy logo/logotyp, dobierzemy typografię i kolorystykę – wszystko, z czego powinna składać się profesjonalna księga znaku.

 

Projektowanie opakowań jest również ważną częścią naszego doświadczenia jako agencji reklamowej. Dążymy do stworzenia projektów, które pozwolą natychmiastowo rozpoznać markę. Zgłaszając się do naszej agencji marketingowej, Klient może oczekiwać spełnienia praktycznie wszystkich życzeń. W działaniach nastawieni jesteśmy na zachowanie zgodności efektów z profilem i charakterem firmy oraz jej stylem. Dbamy o oryginalność, prostotę percepcji, pozytywne kojarzenie. Skuteczne kreowanie wizerunku firm płynie w naszych żyłach już od 1992 roku.

 

BUDOWANIE WIZERUNKU MARKI

Gra skojarzeń. Zbiór opinii. Katalog poglądów. W najprostszym, najbardziej dobitnym znaczeniu tak właśnie prezentuje się wizerunek firmy. Nie jest to namacalna forma, a pewien obraz przedsiębiorstwa pojawiający się w umysłach odbiorców. Odzwierciedla w ich świadomości to, co składa się na tożsamość przedsiębiorstwa. Stanowi całokształt wrażeń i odczuć, jak również oczekiwań i potrzeb, jakie firma generuje. Dotyczy produktu, usług, jakości świadczeń, komunikacji z klientem, wartości pielęgnowanych przez firmę. Obraz przedsiębiorstwa w umyśle każdego odbiorcy może kreować się w zupełnie odmienny sposób i spoczywać na zupełnie odmiennych fundamentach. Budowanie wizerunku firmy w sposób kontrolowany pozwala stworzyć obraz pożądany, do którego przedsiębiorstwo dąży w określonym czasie i w określony sposób.

 

Ogromna konkurencja na rynku determinuje działanie nastawione na wyróżnienie w tłumie. Budowanie wizerunku firmy pozwala stworzyć unikalną tożsamość wykraczającą daleko poza wąsko rozumianą identyfikację wizualną. Kreowanie odpowiedniego obrazu w umysłach odbiorców stanowi jeden z ważniejszych celów marketingowych. Ludzki umysł nastawiony jest na opiniowanie, co pozwala tworzyć proste skróty myślowe, ułatwiające poruszanie się w rzeczywistości, która stymuluje ogromną ilością bodźców zewnętrznych. Właśnie dlatego w głowie Klienta niemal równolegle ze świadczeniem usługi bądź poznawaniem produktu rodzi się obraz przedsiębiorstwa dostarczającego tych dóbr w swojej ofercie.

 

Konkretny wizerunek firmy wywołuje konkretne skojarzenia bądź reakcje. Pokazuje to również, że budowanie wizerunku firmy pozwala określić jednocześnie grupę docelową Klientów. Przedsiębiorstwo wie, do kogo kieruje swój przekaz i kto może skusić się na skorzystanie z oferty. Daje to możliwość zwiększenia efektywności strategii reklamowej, bowiem określenie targetu pozwala na wybór odpowiednich nośników oraz formy reklamowej.

 

Pozytywny obraz przedsiębiorstwa pozwala zyskać jej przewagę na rynku. Klienci chętniej wybierają marki z silnym, spójnym wizerunkiem. Zyskują także większe zainteresowanie wśród osób poszukujących pracy. Ludzie chętniej wybierają marki pozytywnie kojarzone jako miejsce swojej przyszłej pracy. Pozytywny wizerunek pomaga także w nawiązywaniu nowych relacji biznesowych oraz w pozyskiwaniu nowych inwestorów. Kreowanie takiego obrazu w znacznej mierze oparte jest na obopólnym zaufaniu. Tracąc je, marka traci także pozytywny wizerunek, który ciężko odbudować. Nie jest to niemożliwe, ale wymaga całkowitej przebudowy strategii i zamiany sposobu działania. Dlatego właśnie umiejętne budowanie wizerunku firmy jest tak istotne.

 

PROCES BUDOWANIA WIZERUNKU

Kreowanie wizerunku stanowi długofalowy proces, zapewniający widoczne efekty po pewnym okresie czasu. Na etapie wyjściowym procesu kreowania określonego obrazu przedsiębiorstwa konieczne jest poznanie aktualnego wizerunku firmy. Należy w tym celu zgromadzić informacje pojawiające się w mediach, w Internecie oraz opinie obiegowe o przedsiębiorstwie. W odtworzeniu obrazu marki pomocne są opinie Klientów i pracowników firmy. Warto także przyjrzeć się opiniom o konkurencji oraz poznać obraz całej branży i sprawdzić, jak na tym tle prezentuje się wizerunek własnej firmy.

 

U podstaw procesu budowania wizerunku firmy leży odpowiednia strategia określająca cele wyznaczone przez przedsiębiorstwo na dany okres. Stanowią kamienie milowe, do których dąży przedsiębiorstwo i pozwalają wykreować idealny wizerunek, spójny z misją i wizją marki. Określenie celów powinno odzwierciedlać filozofię przedsiębiorstwa, przedstawiać sposób działania. Przy ich wyznaczaniu konieczne jest uwzględnienie potrzeb i możliwości otoczenia oraz Klientów. Podczas określania celów należy wziąć pod uwagę także zakres geograficzny, rodzaj usługi bądź produktu.

 

Znając aktualny wizerunek firmy oraz mając jasno określone cele, można przystąpić do zaplanowania działań, które pozwolą przybliżyć do wykreowania pożądanego obrazu przedsiębiorstwa. Zalicza się do nich między innymi działania:

 

1) wzmacniające materialne elementy wizerunku – w obrębie tych elementów wyróżnić można logo (wraz ze ściśle ustanowionymi regułami jego zastosowania), papier firmowy, stopkę mailową, czcionkę firmową, itp. Ważną rolę odgrywa w tym obszarze grafika oraz szczegółowo określona kolorystyka. Do materialnych elementów wspierających budowanie wizerunku firmy zalicza się nie tylko materiały i gadżety firmowe, ale także samą siedzibę przedsiębiorstwa, jej otoczenie, jej pracowników, itd.

 

2) relacyjne – pozwalają na zbudowanie i podtrzymanie relacji z Klientami, inwestorami, partnerami biznesowymi. Wiele przedsiębiorstw popełnia błąd, aktywnie angażując się wyłącznie w pozyskanie nowych Klientów i zaniedbując tych, którzy od dłuższego czasu korzystają z ich oferty. Należy bardzo intensywnie działać na tym polu i pokazać, że stali Klienci są ważni. Pomocne mogą być badania satysfakcji, które umożliwiają reagowanie na zmiany rynku i potrzeby odbiorców. Do sprawdzonych działań relacyjnych można zaliczyć także specjalistyczne konferencje i seminaria oraz programy opieki Klientów.

 

3) sprzedażowe – pozwalają wzmocnić sprzedaż produktów i usług. Do najpopularniejszych rozwiązań w tym zakresie należą kampanie marketingowo-sprzedażowe nastawione na promocję określonego produktu bądź usługi. Często wykorzystywanym narzędziem w działaniach sprzedażowych są szkolenia potencjalnych Klientów w trybie online i offline.

 

Ostatnim etapem w procesie budowania wizerunku firmy jest realizacja strategii poprzez wykorzystanie wybranych narzędzi oraz wykonanie określonych działań. Podczas realizacji istotne znaczenie ma kontrola podjętych kroków. Konieczne jest stałe obserwowanie reakcji odbiorców. Daje to szansę na szybką reakcję i ewentualną modyfikację kolejnych etapów strategii tak, aby kreacja była zgodna z pierwotnymi założeniami, ale też odpowiadała oczekiwaniom odbiorców.

 

ROZWIĄZANIA STOSOWANE W BUDOWANIU WIZERUNKU

Przy budowaniu wizerunku firmy istotne znaczenie ma dobór odpowiednich rozwiązań, które pozwolą skutecznie realizować określone cele. Konieczne jest dostosowanie narzędzi do profilu działalności oraz indywidualnych preferencji. Ogromna liczba możliwych dróg działania daje szansę na odpowiednie dobranie rozwiązań oraz ich umiejętne wykorzystanie.

 

Jednym z istotnych elementów w budowaniu wizerunku firmy jest Public Relations, stanowiący o komunikacji i kształtowaniu publicznie stosunków między firmą a Klientami oraz otoczeniem. Do fundamentalnych zadań PR należy dbałość o dobrą reputację marki i stymulowanie pozytywnego zainteresowania ze strony otoczenia produktami oraz usługami przedsiębiorstwa. Działania PR pomagają również w tworzeniu wspólnoty poprzez komunikowanie oraz w jego efekcie. Dopełnieniem komunikacji zewnętrznej – opartej na zarządzaniu informacją, kreowaniu reputacji organizacji, budowaniu relacji z mediami i dziennikarzami, świadomym komunikowaniu się z grupami docelowymi – jest komunikacja wewnętrzna. Nastawiona jest na pracowników przedsiębiorstwa oraz współpracujące z firmą osoby. Celem jest osiągnięcie stopnia wysokiej identyfikacji z firmą.

 

Wsparciem komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej jest identyfikacja wizualna, określająca zasady funkcjonowania elementów graficznych firmy. W ramach tych działań mieści się nie tylko proces tworzenia logotypu. Identyfikacja wizualna określa także zasady korzystania z niego, jak też współistnienia ujednoliconych elementów, składających się na jeden, spójny obraz – a więc projektu wizytówek, wyglądu szyldów, kształtu reklam prasowych, kolorystyki infrastruktur itp.

 

Ciekawym rozwiązaniem, chętnie stosowanym w kreowaniu pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa, są działania bazujące na sponsoringu. Opiera się na skojarzeniach, które w efekcie przenoszą się na wizerunek przedsiębiorstwa. Logo, nazwa, barwy marki wykorzystującej działania sponsoringu towarzyszyć mogą wydarzeniom kulturalnym oraz sportowym. W ten sposób przedsiębiorstwo buduje wizerunek w oparciu o pozytywne skojarzenia z wartościami promowanymi przez sztukę, kulturę, sport. Firma wykorzystuje przyjemność, jaką czerpią odbiorcy z udziału w wydarzeniu. Dochodzi bowiem do związania miłych wspomnień z konkretnym patronatem. Sponsoring często wykorzystywany jest dla wyróżnienia się na tle działań promocyjnych konkurencji oraz przy poprawie nadwyrężonego wizerunku przedsiębiorstwa. W szczególnie trudnej sytuacji mocno nadszarpującej pozytywny obraz marki konieczne jest zastosowanie mechanizmów profesjonalnego zarządzania kryzysowego. Odpowiednio przeprowadzone działania pozwalają odbudować wizerunek.

 

Mocną podbudową dla działań skoncentrowanych na budowaniu wizerunku firmy są procesy związane z szeroko pojętnym content marketingiem. Skupienie uwagi na tworzeniu wysokiej jakości treści oraz przemyślana strategia ich publikacji korzystnie wpływają na ukształtowanie pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa. Działania z zakresu content marketingu skoncentrowane są na pozyskaniu stałego grona świadomych Klientów także poprzez niepłatne kanały. Silna obecność odbiorców w social mediach oraz na forach internetowych skłania do obecności wysokiej jakości treści także na tych płaszczyznach.