PR / Media / Placement / Event

PR / Media

Zapewniamy dobry PR (Public Relations), bo dla nas liczy się komunikacja. Słuchamy naszych Klientów oraz Klientów naszych Klientów. Przypatrujemy się uważnie grupie docelowej. Poznajemy potrzeby Odbiorców. Pracujemy nad stworzeniem dobrego klimatu do nawiązania relacji. W naszej agencji marketingowej dążymy do zbudowania pozytywnego wizerunku i tożsamości marki. Tworzymy i realizujemy długofalowe strategie PR. Pomagamy w nawiązaniu oraz utrwalaniu relacji sponsorskich i efektywnych działań w obszarze e-PR.

Odpowiadamy za kontakty z mediami (media relations) – zarówno ogólnopolskimi, jak i lokalnymi. W ramach prowadzonej kampanii współpracować z nami mogą dziennikarze, organizacje pozarządowe i liderzy opinii. Zajmujemy się organizacją konferencji i spotkań prasowych, podczas których dystrybuujemy zaprojektowane przez nas materiały reklamowe. Stosownie do wydarzenia dobieramy lokalizację i zapraszamy gości. Dbamy o catering i samopoczucie przybyłych dziennikarzy. Kompleksowa PR-owa obsługa kampanii zakłada również prowadzenie biura kampanii czy systematyczną wysyłkę wiadomości prasowych do wybranych redakcji.

Wspieramy w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Jesteśmy nastawieni na realizację celów wizerunkowych (działania CSR), marketingowych czy sprzedażowych Klientów. Podejmowane przez nas kroki pozwalają zwiększyć rozpoznawalność marki, stworzyć grupę lojalnych „obrońców” marki czy wyodrębnić potencjalną przestrzeń rynkową.

Event

Sprawimy, że będzie się działo! Jako agencja marketingowa full-service korzystamy z rozwiązań ambientowych. Wykorzystujemy niekonwencjonalne kanały promocji bądź tradycyjne nośniki użytkujemy w nietypowy sposób. Przygotowując event, dajemy Klientom szansę na maksymalne jego wykorzystanie do celów promocyjnych. Pracujemy nad stworzeniem wydarzenia, które nie będzie wyłącznie świetną imprezą, ale korzystnie wpłynie na budowanie marki. To dobra okazja między innymi do poznania bezpośrednio oczekiwań grupy docelowej, nawiązania relacji, oddziaływania w konkretny sposób na określone środowisko.

Organizujemy eventy o różnym charakterze, skali i przebiegu. Aranżujemy imprezy firmowe, konferencje i seminaria, akcje promocyjne. Planowanie i organizacja wydarzeń zaczyna się od spotkania z Klientem, na którym podejmowane są pierwsze decyzje dotyczące terminu, charakteru eventu czy liczby gości. Zawsze proponujemy ambitne i niestandardowe rozwiązania, aby każde nasze wydarzenie na długo pozostało w pamięci gości.

LOKOWANIE PRODUKTU / PROMOCJE

Reklama BTL chętnie wykorzystuje zabiegi promocyjne stanowiące istotne wsparcie sprzedaży. Działania sales promotion i consumer promotion wykorzystują szereg bodźców materialnych pozwalających zachęcić konsumentów do skorzystania z oferty sprzedażowej. Consumer sales promotions obejmują szereg krótkoterminowych technik promocyjnych, które mają na celu skłonienie Klienta do reagowania w określony, pożądany sposób. Najczęściej stosuje się promocje mające na celu zwiększenie wartości zakupu produktu, promocję cenową bądź promocję oferującą więcej w cenie. Obniżki cen, kupony, premie zakupowe czy bezpłatne próbki towarów zwiększają stopień atrakcyjności.

Wykorzystujemy dostępne rozwiązania promocyjne BTL. Organizujemy loterie, konkursy, degustacje, eventy, gry losowe. Przygotowujemy sampling, akcje tradowe, pozycjonowanie i optymalizację stron, kampanie bannerowe, e-mail marketing. Stosujemy promocje online i mobile. Dostrzegamy możliwe kanały działania i formy wykorzystania nowych dróg dotarcia do klienta indywidualnego. Opracowujemy nie tylko krótkoterminowe akcje promocyjne w klasycznym rozumieniu. Przygotowujemy także długofalowe projekty strategiczne. Korzystamy z doświadczeń światowej reklamy BTL i chętnie stosujemy promotion mix. Wykorzystujemy dostępne rozwiązania, dostosowując je do potrzeb naszych Klientów oraz profilu ich grupy docelowej. Koncepcje dostosowane są do charakteru działalności firmy.

Zabiegamy o atrakcyjność dostarczanych rozwiązań. Zależy nam na stworzeniu promocji, która przyciągnie uwagę odbiorców i skłoni ich do działania. Wykorzystujemy tradycyjne i bardzo współczesne kanały transmisji. Dostrzegamy rosnące znaczenie Internetu oraz wzrost mobilności odbiorców komunikatów reklamowych. Właśnie dlatego rozumiemy potrzebę zaznaczenia obecności promocji w sieci. Jednocześnie prowadzimy równoległą kampanię offline. Zabiegamy, aby promocje stosowane w reklamie BTL stanowiły także wsparcie dla działań ATL.

PROGRAMY KONSUMENCKIE

Należą obecnie do działań chętnie wykorzystywanych w dotarciu do Klienta. Programy lojalnościowe stanowią bowiem długofalowe działania marketingowe obliczone na zbudowanie i utrzymanie trwałych relacji z konsumentami. Jednocześnie pozwalają zwiększyć obroty i zyski. Wciągają klienta w zakupy. Każda wydana kwota jest premiowana w określony sposób i prowadzi ostatecznie do osiągnięcia konkretnych korzyści w postaci nagrody materialnej bądź pieniężnej. Program lojalnościowy to forma reklamy BTL, która może wzmacniać bądź poprzedzać wyprzedaże.

Przygotowujemy programy konsumenckie, wykorzystując nasze bogate doświadczenie w marketingu. Bazujemy na badaniach konsumenckich, które pozwalają nam poznać zachowania konsumentów. Badania dają nam możliwość zebrania i przeanalizowania danych w zakresie cen, dystrybucji, promocji, rezultatów działania firmy. Dostarczone w ten sposób dane pomagają nam odpowiedzieć na zdefiniowany przez Klienta cel programu. Na bazie przeprowadzonych analiz i ekspertyz możemy dobrać odpowiednią metodę. W zależności od oczekiwań naszych Klientów oraz potrzeb ich Klientów opracowujemy programy lojalnościowe w modelach POLP, PRMLY, PARP. W pierwszych z nich, Price-Oriented Loyalty Programs, z reguły dostaje się punkty, które są potem wymieniane na nagrody. Kolejny model, Person Relationship Maintenance Loyalty Programs, którego przykładem są np. kluby konsumenckie, pozwala budować długotrwałe pozytywne relacje z firmą. Ostatni z nich, czyli Price And Person Relationship, łączy w sobie oba powyższe – np. zbieranie punktów idzie w parze z różnymi konkursami.

Tworząc programy konsumenckie. wykorzystujemy zarówno sprawdzone techniki, jak i nowatorskie metody działania. Taka reklama BTL wymaga bogatego doświadczenia oraz licznych realizacji na koncie. Jest to bowiem strategia długofalowa istotnie wpływająca na budżet przedsiębiorstwa i jego wizerunek. Posiadamy kompetencje pozwalające na umiejętne skonstruowanie programu w oparciu o badania konsumenckie i starannie dobraną formę komunikacji. Pomagamy również we wdrożeniu programów konsumenckich dla zagwarantowania ich poprawnego funkcjonowania.